Voorbeelden

Als er zich ergens in het lichaam een beperking voordoet zal het hele lichaam zich inzetten om het probleem te compenseren en zo optimaal mogelijk te blijven functioneren.

Vb: Bij het inademen verplaatsen de nieren zich enkele cm naar beneden, bij uitademen verplaatsen ze zich weer naar boven. Als dit niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is kan dit aanleiding geven tot lage rugpijn.

Vb: Door te eten zet de maag uit. Ze verschuift daarbij ten opzichte van omliggende organen. Als dit niet goed gaat kunnen maagklachten ontstaan zoals oprispingen, zwaar gevoel,…

Vb: Als het bekken lang één kant te weinig kan bewegen kan dit een oorzaak zijn van hoofdpijn.

Vb: Via het ophangsysteem (fasciaal systeem) van de maag kunnen nekklachten of hoofdpijn ontstaan, zelfs als de persoon nooit maagklachten heeft.